भुकम्पमा परेका लार्इ राहत का लागि चेक बुझाउदै

आज क्यान कैलाली द्वारा भुकुम्पमा परेका हाम्रा क्यान का साथीहरुको राहत का लागि सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौ पठाउनका निम्ति रु २५०००/-को चेक बुझ्दै

Developed by @ Mohrain WebSoft Pvt. Ltd.